כפתור וואטסאפ
לחידת הממציא הצעיר

ועד מנהל ובעלי תפקידים

צוות הטכנודע

סמנכ"ל פיתוח עסקי ושותפויות
סגן מנהלת אקדמית
מנהלת מצפה כוכבים
מנהל היחידה לסימולציה רפואית
מנהלת מעבדה ורכש
מנהלת תוכנית בוקר לבתי ספר
מנהלת תוכנית מחוננים
מנהלת מרכז חץ
מנהל חוגי אחה"צ

חברי ועד מנהל

  • גב' נאוה סבוראי -רכזת תוכנית "אפיקים למצוינות"
  • גב' חני מרגלית- רכזת תכנית "רואים עתיד" 
  • מר נתי מנצור – מנהל תוכנית מצוינות
  • גב' עינב דבש – מנהלת פרויקט ניצנים
  • גב' מעיין שפושניק – רכזת כימיה
  • מר אלכס פולישוק – רכז רובוטיקה
  • מר אביב אבנשטיין- רכז מחשבים