כפתור וואטסאפ
מימוש קופונים
מרכז מחוננים ומצטיינים

מחוננים בטכנודע

site

 

מחוננים בטכנודע

הטכנודע מפעיל את תוכנית המחוננים האיזורית "יום העשרה שבועי למחוננים" למשתתפים אשר אובחנו על ידי משרד החינוך כתלמידים מחוננים. התלמידים, בין כיתות ג'-ט', שוהים יום בשבוע בטכנודע במקום בבית ספרם ומשתתפים בתוכנית בינתחומית ייחודית העוסקת במדע וטכנולוגיה, במדעי החברה ובאמנות.

בנוסף, כלולים במסלול לימודי זה פעילויות חברתיות וביקורים במוזיאונים, בתי משפט, הצגות ועוד.

צוות ההוראה כולל מורים בעלי תארים מתקדמים שעברו הכשרה להוראת מחוננים באוניברסיטת תל אביב. המורים מעודדים את התלמידים לחקר, גילוי והתנסות עצמאיים במטרה לפתח ולהעצים את הידע, המיומנויות והערכים בקרבם.  

 

למידע על רישום לשנת הלימודים תשפ"ג:

 

יש לפנות למרים צורית, מנהלת רישום לתכניות מחוננים-מצטיינים: miriam@technoda.org.il

 

מי משתתף בתוכנית המחוננים?

מדי שנה מתקיימים מבחנים לאיתור תלמידים מחוננים בכל מקומות הישוב שבהם קיימות תכניות טיפוח לתלמידים מחוננים. המבחנים נערכים  באמצעות מכון סאלד – המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות. זהו גוף מקצועי שזכה במכרז שפורסם מטעם משרד החינוך. 

 

תהליך האיתור מתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון, שלב הסינון, ניתנת הזדמנות לכל תלמידי כיתות ב' או ג' (בישובים המשולבים במערך האיתור) להיבחן לשם קביעת התאמתם לתכנית העשרה לתלמידים מחוננים. המבחן נערך בבית הספר ונבדק שם בהתאם להנחיות מכון סאלד. בתי הספר שולחים למכון סאלד את רשימות התלמידים המועמדים להיבחן בשלב השני, שלב האיתור. הרשימות כוללות 15% מכלל התלמידים שנבחנו בשלב הראשון אשר הגיעו לתוצאות הטובות ביותר וכן תלמידים שבית הספר מצא לנכון להמליץ עליהם, למרות שלא השיגו את הציון הנדרש במבחן הראשון. המבחן השני הינו מבחן קבוצתי והוא נערך על ידי מכון סאלד במרכזים מיוחדים. 

 

תהליך האיתור נמשך כששה חודשים. בסיומו שולחת המחלקה את רשימות התלמידים המומלצים להשתתף בתוכנית למנהלי התוכניות וליתר הגורמים השותפים בהפעלת התוכנית. לתוכניות של כיתות ייחודיות למחוננים ולתוכנית ימי העשרה השבועיים נבחרים בין אחוז לאחוז וחצי מכלל אוכלוסיית התלמידים בשכבת גילם. לחוגים הנערכים בשעות אחר הצהריים מופנים עד שלושה אחוזים מהתלמידים בני אותה שכבת גיל.

 

תוצאות המבחנים הן יחסיות ומותאמות לאותה קבוצת גיל שנבחנה בשנת הלימודים המסוימת.