כפתור וואטסאפ
מימוש קופונים

אגודת ידידים

שותפים לעשייה

ידידים ותורמים יקרים,

הנכם מוזמנים להיות שותפים לפרויקט חברתי ייחודי המתקיים בטכנודע הממוקם בשכונת גבעת אולגה. בטכנודע מתקיימת פעילות מדעית טכנולוגית ובנוסף, פעילות חברתית משמעותית לה נחשפים מאות ילדים עולים (בעיקר מאתיופיה וקווקז) וותיקים ממשפחות מצוקה. ילדים אלה אשר נתוני הפתיחה עבורם קשים מטבע הדברים, הם חלק מן החברה הישראלית העתידית ומאלו שיהיו שותפים לבניית כלכלתה ומשקה. הפרויקט מהווה חלק מהתפיסה הכוללת של המוסד, לפיה קידום אוכלוסיות "חלשות" הינה צורך חיוני בחברה מתוקנת ומדע וטכנולוגיה, מהווים פלטפורמה  לגשר על פערים חברתיים.

אנו מחפשים אתכם כשותפים לעשייה זאת, תרומתכם תסייע לנו לטפח ילד אחד או יותר.